Парични преводи чрез e-Mail

Въпроси

Какви са таксите ?

   Такси:
Регистрация: Без такса
Захранване:
Чрез ePay.bg (микросметка, дебитна/кредитна карта): Без такса
Чрез банков превод: Без такса
В брой: 1.00 лв

Превод от потребител: Без такса
Превод до потребител:
До 100 лв: 0.50 лв
От 100 до 500 лв: 1.00 лв
От 500 до 1000 лв: 1.50 лв
Над 1000 лв: 2.00 лв

Теглене в банкова сметка: 2.00 лв
Теглене в ePay микросметка: 1.00 лв

Ако имате други въпроси, свържете се с нас!