Парични преводи чрез e-Mail

Въпроси

SIP настройки за VoIP/GSM

  
Пример за това са настройките за телефон Nokia E51, които са идентични за всички телефони с OS Symbian 9.x:

Menu » Tools » Settings » Connection » SIP Settings

Profile name: Voip
Service profile: IETF
Default access point: *your access point identifier*
Public user name: sip:*user name*@*voip web site address*
Use compression: No
Registration: Always On
Use security: No
-Proxy server
--Proxy server address: *leave empty*
--Realm: *leave empty*
--User name: *leave empty*
--Password: *leave empty*
--Allow loose routing: Yes
--Transport Type: UDP
--Port: 5060

-Registrar Server
--Registrat serv. addr.: sip:194.120.0.198
--Realm: *voip web site address*
--User name: *user name*
--Password: *password*
--Transport Type: UDP
--Port: 5060

Ако имате други въпроси, свържете се с нас!