Парични преводи чрез e-Mail

Въпроси

Какво е Money2Mail ?

   Money2Mail е система за разплащания чрез e-mail. Можете да изпращате и получавате пари в реално време до и от всеки един потребител на системата.

Ако имате други въпроси, свържете се с нас!