Парични преводи чрез e-Mail

Сравнение на VoIP цени

+359 Last update: 22.12.2015
VoIP App 12Voip
Landline 0.030
Mobile 0.200
Normal
VoIP App ActionVoip
Landline 0.006
Mobile 0.010
Normal
Bulgaria 0.055
Bulgaria - Mobile 0.270
Bulgaria - Sofia 0.036

* При 12Voip се начислява начална такса от €0.039.
* При PowerVoip и Telbo се начислява начална такса от $0.039.
* Free: След изтичане на безплатните дни, разговорите са по цени Normal.
* Free: При VoipZoom и Telbo безплатните дни се активират срещу месечна
абонаментна такса. Дистрибуторите могат да зареждат само VoIP кредит.